MULTIMEDIA-EKSAMEN 2016

Den praktiske eksamen i Multimediadesign gikk ut på å omforme et flere sider langt dokument til en bok, der man måtte tenke ut passende bilder og illustrasjoner. Mange av illustrasjonen er laget i Pothoshop/Illustrator av meg, som en del av oppgaven. Ellers er det InDesing somer brukt for å sette sammen det hele.

Høsten 2016