MODELLFLY

Dette er en av de første tingen jeg modellerte i 3D Studio max. Et lite rose fantasifly som ble laget i forbindelse med en skoleoppgave i faget 3D-modellering og animasjon. I oppgaven skulle vi trene oss på både modellering men også det med lys og teksturer.

Høsten 2017