KVIKK LUNSJ REKLAME

Dette er ikke en virkelig reklame for Kvikk Lunsj, men en video-oppgave fra andre året på bacheloren. Videoen er utført i et gruppearbeid der fokuset var både på det tekniske men også budskap, historien og oppbyggningen.

Utstyret som ble brukt var Sony A7 til selve filmingen og er tilslutt satt sammen i Premier Pro. Gruppa bestod av Hanne Rebecca Nilsen, Maren Torve og meg selv. Takk til André Fredheim som stilte opp i regnværet.

Høsten 2017