EX WORLD

Dette er en forside på et fiktivts magasin som en av våres oppgaver i faget Multimediedesign ved UiA.

Oktober 2016