ÅRBOK – SKJEBERG FHS

Skoleåret 15-16 gikk jeg på Skjerberg Folkehøyskole som ligger utenfor Sarpsborg. Der gikk jeg linja Grafisk Design hvor et av årets siste prosjekter vår å sette sammen skolens årbok. Dette prosjektet var det i hovedskak Thomas Martinsen og jeg som stod bak, men det var også andre innvolverte som fotoklassen som stod for fotograferingen, en skrivegjeng som stod for tekstinnholdet osv.

Våren 2016