Tesla Linjeforening, UiA

TESLA er linjeforeningen for elektroingeniører ved UiA, avdeling Grimstad. Dette er noen av logoforslagene til foreninge i forbindelse med deres fornyelse.

Tesla linjeforeninger

Våren 2018