Tjenestedesign – CarAdmin

CarAdmin er en digital løsning for helhetlig kjøretøyoppfølging. Den benyttes i kjøretøyparker hos blant annet kommuner og private bedrifter i hele landet. Min jobb var å utforme wireframes og prototyper for redesign av løsningen med fokus på forenkling av kundereiser og brukervennlig design.

CarAdmin

2019-2021