Tid for kaffe

Tid for kaffe er en fiktiv bedrift som i forbindelse med en obligatorisk oppgave i faget Visuell design ved Uia, trengte en grafisk profil. Areidet ble utført av Hanne Rebecca Nilsen og meg selv, vi skulle ut ifra oppgaven utforme, både navn, logo, nettside, meny med mer. alt denne skulle komme fram i den grafiske profilen til bedriften.

Våren 2017