Gladkampanje for Discovery

En reklamekampanje bestående av både utendørs reklame og digitale bannere. Det har vært mange med på projektet. Jeg har stått for animasjon og klargjort filer til de ulike flatene.

atyp

2022